Tag Arkiv: Statsstöd

Utredning avseende felaktig försäljning av mark i Danderyds kommun

Danderyds kommun beslutade den 19 april 2010 att försälja mark till ett fastighetsbolag i anledning av en ny detaljplan och modernisering av Mörby centrum. I detaljplanen tilldelades marken ett stort …

Utredning avseende olaglig bussverksamhet i Skellefteå kommun

I rapporten ”Kommunala bolag – Laglöst land” har 17 kommunala bolag i Sverige granskats. Ett av dessa bolag är Skelleftebuss AB, Skellefteå kommun. Av Skelleftebuss hemsida framgår att ”Företaget är …

Båstad kommun säljer fastigheter olagligt

Företagarombudsmannen riktar kritik mot Båstads kommun för att ha sålt en fastighet utan att vare sig expertvärdering eller anbudsförfarande har gjorts. Inte heller har försäljningen anmälts till EU-kommissionen vilket krävs …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Höllviken fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Skanör fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Vellinge fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Bolagsrea i Kramfors

Trots att Företagarombudsmannen avrått Kramfors kommun från att rea ut företaget Kramnet i Kramfors AB har kommunen gått vidare med planerna. Kommunen ägde företaget genom ett annat bolag, Mediateknik. Detta …

Utredning avseende olaglig försäljning av skolfastighet i Övertorneå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sälja en skola i Övertorneå. Det ursprungliga försäljningspriset för fastigheten Koivukylä 54:2, Övertorneå eller skolan i Hedenäset var en (1) krona. Utvald köpare var den förening …

Marks kommun i olagligt byggprojekt

Företagarombudsmannen ger kritik till Marks kommun. Genom det kommunala bolaget MFAB ska kommunen låta bygga en specialanpassad lokal åt företaget Stora Enso för 13 miljoner kronor, detta trots att bolaget …

Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu …