Tag Arkiv: SKOP

SKOP-undersökning: Svenska företagare anser att dagens företagarklimat är det sämsta på sex år

En ny SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att företagarna anser att företagarklimatet är det sämsta på över sex år.

SKOP-undersökning: Svenskarna anser att företagarklimatet har försämrats med den rödgröna regeringen

En ny SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänheten anser att företagarklimatet är det sämsta på över sex år. Bara 25 procent av allmänheten anser att företagarklimatet är gynnsamt.

Opinionsundersökningar

Sedan 1999 har Stiftelsen Den Nya Välfärden regelbundet låtit genomföra opinionsundersökningar om företagarklimatet i Sverige. Undersökningen i september 1999 genomfördes av Demoskop. Från februari 2000 till augusti 2003 genomfördes undersökningarna …

Bara en tredjedel av företagarna tycker att företagarklimatet är gynnsamt

En tredjedel – 36 procent – av Sveriges företagare tycker att företagarklimatet är gynnsamt. En fjärdedel tycker att det är ogynnsamt. Resten svarar varken/eller. Samtidigt anser nästan hälften av företagarna – 45 procent – att Alliansregeringen förbättrat företagarklimatet.