Tag Arkiv: patrik engellau

Hälso- och sjukvård för 2000-talet

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström, Lorentz Lyttkens och Bertil Persson. Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är …

Barnomsorg enligt kundvalsmodellen

Författare: Patrik Engellau, Lisbeth Ericsson, Hans Nelson, Margareta Rosén, Marianne Synnemar och Monica Werenfels Röttorp Kundvalsmodellen ger kommunen möjlighet att både spara pengar och öka kvaliteten. Föräldrarna väljer daghem och …

Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Lorentz Lyttkens och Anders Röttorp Boken föreslår en helt ny politik med målet sanerade statsfinanser och en miljon nya, riktiga jobb på tio år. …

HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

Författare: G Rune Berggren, Erik Björn-Rasmussen, Patrik Engellau, Bertil Persson och Lars Werkö HSF-modellen redovisar systemet och detaljlösningarna i sjukvården. Vad sker med landstingen? Hur kontrolleras kvaliteteten? Hur gör medborgarna …

När folkhemmets barn blivit vuxna

Författare: Patrik Engellau, Kristina Hansson och Anders Röttorp. Folkhemmets barn har nu vuxit upp och det är dags att bygga ett nytt välfärdssystem. I denna skrift presenteras ett helt nytt …

Järntrianglar – förnyelsens fiende nummer ett

Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Jan Herin och Henry Tham Sverige är järntrianglarnas hemort på jorden – Järntrianglarna är lika med starka allianser mellan tre intressen: sektorpolitker, en eller …

Den nya arbetsrätten – ett förslag

Författare: Patrik Engellau Arbetslivet ändrar karaktär. Den gamla industrikapitalismen ersätts av humankapitalismen, den nya kapitalism som följer parollen ”medarbetarna är vår främsta resurs”. Här är ett förslag till helt ny …

Sveriges två gränser – om invandrarpolitiken och hur den kan förbättras

Författare: Patrik Engellau, Bijan Fahimi, Thomas Gür. Boken förklarar Sveriges ovanliga och växande invandringsproblem och ger förslag på vad som kan göras åt problemen. Hur förklarar man den invandrarfientlighet som …

Molnstoden – En vision för svenska folket

Sverige efter PV, TV och WC – en epok är slut och Sverige måste ha en ny vision. Den finns i den här boken. Det handlar om ny gemenskap, nytt …

Berättelsen om jobben

Drömmar, dygder, konkurrens och lönsamhet, det är vad som behövs för att nya jobb ska skapas. Med hjälp av sju liknelser förklaras ekonomins fundamenta. Du har aldrig fått en sådan …