Tag Arkiv: FO 2012

Linköpings Kommun ägnar sig åt olaglig verksamhet

Elva svenska kommuner säljer telefoni och mobilt bredband till allmänheten genom det delägda bolaget Bixia AB. Eftersom det inte är kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla telefoni och mobilt bredband så är …

Kommuner ägnar sig åt olaglig verksamhet

Elva svenska kommuner säljer telefoni och mobilt bredband till allmänheten genom det delägda bolaget Bixia AB. Eftersom det inte är kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla telefoni och mobilt bredband så är …

Övertorneå kommun förlorar i domstol – igen

Förvaltningsrätten i Luleå har slagit fast att Övertorneå kommun bröt mot lagen när den sålde en fastighet till underpris. Domstolen ansåg att försäljningen innebar olagligt kommunalt stöd och upphävde kommunens beslut.

Laholms kommun utger olagligt kommunalt stöd till byggföretag

Det kommunala bostadsbolaget Laholmshem i Laholms kommun anlitade ett antal företag vid renovering av storköket i äldreboendet Lingården. Renoveringen skulle egentligen ha upphandlats men Laholmshem struntade i det vilket ledde …

Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

  Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor. Kommunens agerande har …

Olagligt stöd på 14,5 miljoner kronor i Toppfrysaffären

EU-kommissionen har nu beslutat att försäljningen av Toppfrys innebar ett stöd på 14,5 miljoner kronor. Fabriken såldes av Vänersborgs kommun till Hammar Nordic Plugg AB för 8 miljoner kronor men EU-kommissionen beräknar fastighetens värde till 21 miljoner kronor. Utöver detta har kommunen gett hyresstöd om 1,5 miljoner kronor.

Olaglig försäljning av fastighet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun säljer en industrifastighet utan värdering eller anbud. Köpeskillingen sattes till 348 000 kronor 1998, och de årliga hyresintäkterna för fastigheten har uppgått till 168 000 kronor per år. Hyresgästerna har …

Fiskare vann mot A-kassan

En fiskare nekades A-kassa för att han överklagade ett beslut från Fiskeriverket om indragen fiskerilicens. Med Företagarombudsmannen som ombud överklagade fiskaren A-kassans beslut. Förvaltningsrätten har nu gett fiskaren och Företagarombudsmannen rätt.