Search Results for: statsstöd

Företagarombudsmannens arbete ger resultat

Företagarombudsmannens arbete ger resultat. Nedan redovisas några exempel på hur vårt arbete för ett bättre företagarklimat fått gehör hos regeringen de senaste åren. Regeringen har lyssnat på vår kritik och slopat förslaget …

Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

Lex Serafen eller omarbetning av existerande lagar?

Socialdemokraterna kom idag med ett förslag som ämnar till att få slut på underprisförsäljningar. “Lex Serafen” ska göra det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar om en domstol finner det …

Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

Anmälan om fördragsbrott av Sverige till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2013, att tillsammans med andra anmälare anhängiggöra ett klagomålsärende hos EU-kommissionen om vissa fall av bristande kommunal upphandling av renhållningskontrakt. I klagomålsärendet biträds …

Sollentuna kommuns avtal med Edsbacka krog olagligt

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att Sollentuna kommuns avtal med nuvarande ägaren till Edsbacka krog är olagligt. Domstolen menar att avtalet innebar ett olagligt stöd på drygt sex miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden riktade redan under våren hård kritik mot kommunens olagliga stöd och menar att kommunen nu bör rätta sig efter domen.

Den Nya Välfärdens tidning 2013

2013 års tidning från Den Nya Välfärden har släppts. Den kommer att distribueras i 850 000 exemplar och speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat.

Remisser

Den Nya Välfärden lämnar remissvar på frågor vi arbetar med och vill kunna påverka. Nedan finner ni våra remissvar indelade på årtal: __________________________________________________________ Remissvar 2020 Yttrande med anledning av promemorian …

Om olagligt stöd i Dagens Industri

Dagens industri har uppmärksammat exempel på olagligt statsstöd. Den Nya Välfärdens Företagarombudsman nämns flera gånger i artikeln, bland annat i samband med Malung-Sälens kommun och Ulricehamn. Tidningen påpekar att det …

Olagligt billigt – kommunala underprisförsäljningar

Svenska kommunpolitiker slumpar bort fastigheter och mark för att gynna enskilda näringsidkare. I vissa fall säljer kommunerna till underpris trots ett högre anbud från ett annat företag, i andra fall …