Den Nya Välfärdens tidning släpps idag!

Vår tidning speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och ett bättre Sverige.
Du kan läsa den här.

I årets tidning kan du bland annat läsa följande:

Enbart Sverige kan rädda världen.
Det tycks i alla fall regeringen tro. De senaste åren har svenska folket fått kemikalieskatt, höjda bränsleskatter, högre fordonsskatter, flygskatt och plastpåseskatt. Miljönyttan är marginell eller till och med skadlig. Därför måste regeringen tänka om.

Det brottsförebyggande arbetet måste börja med migrationspolitiken.
Politiker försöker frikoppla den generösa migrationspolitiken från den ökande brottsligheten. Det är dags att erkänna sambanden.

Inger Enkvist: Likvärdighet eller kunskap?
Svenska skolan strävar efter likvärdighet. Metoden är att anamma pedagogiska idéer som utvecklats och misslyckats i USA. Det är fel väg att gå.

Avskaffa företagens sjuklöneansvar!
Företagens ansvar för sjuklön sänker inte sjuktalen – det minskar bara företagens benägenhet att anställa. Vi anser att Försäkringskassan borde ta över ansvaret från dag ett.

Kolumnister: Sara Skyttedal, Maria Rankka, Jens Ganman och Dan Korn.

Dessutom: En appell till Sveriges kommuner, Trafikverket vägrar konkurrensutsätta inköp av signalutrustning och Konkurrenskommissionens granskningar av kommuners lagöverträdelser.

Trevlig läsning!