Företagarkravet: Sänk bränsleskatterna och avskaffa reduktionsplikten!

Magdalena Andersson,

Bränslepriserna är oanständiga och behöver sänkas med åtminstone fem kronor per liter. Reduktionsplikten är skadlig för miljön och driver upp bränslepriset. Den bör därför avskaffas.
Om bränslepriserna inte sjunker riskerar Sverige en lågkonjunktur med hög inflation.
Som Sveriges statsminister bör du förhindra detta.

Sedan den första januari 2021 har dieselpriset stigit med cirka tio kronor litern. Staten kräver moms på bränslepriset, koldioxidskatt, energiskatt och slutligen moms på skatterna. Tillsammans utgör dessa skatter ungefär 40 procent av dieselpriset och över 50 procent av bensinpriset. Utöver detta tillkommer reduktionsplikten som tvingar företag som säljer drivmedel att minska utsläppen genom att blanda in ”förnybara biodrivmedel”. Reduktionsplikten utgör en dold skatt på drivmedel och syftar till att försöka fullborda regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta redan år 2030.

Biodrivmedel tillverkas av biomassa och används som en inblandning i drivmedel för att minska koldioxidutsläppen. Vanligtvis blandas etanol i bensin medan Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) blandas in i diesel. Idag tillverkas biodrivmedel av exempelvis sockerrör, skogsavfall, animaliskt fett och palmolja. Det säger sig självt att produktionen av biodrivmedel skapar miljöförstöring.
Att använda odlingsbar mark för att tillverka bränsle är varken långsiktigt hållbart eller försvarbart. Biobränslen är extremt energikrävande att framställa och koldioxiden som växterna binder under sin levnadstid har en marginell miljöpåverkan jämfört med den skada som bekämpningsmedel, markberedning, skogsskövling och konstgödsling orsakar. Dessutom är energiinnehållet i biodrivmedel lägre än i oljebaserade bränslen, vilket ökar förbrukningen.

Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd. För att kunna upprätthålla en hög levnadsstandard behöver vi bränslepriser som ligger på samma nivå som övriga EU-länder. Detta är särskilt viktigt i ett läge då inflationsdrivande bojkotter påverkar energipriserna drastiskt. Inflationen är redan i dag på oroväckande höga nivåer och kommer antagligen att stiga ännu mer framöver till följd av energikrisen. Räntehöjningar kommer följa inflationen och riskerar att leda Sverige in i en lågkonjunktur. Redan nu tvingas företag skära ner på personal eller avveckla verksamheten för att bränslekostnaderna skenat. Den så kallade klimatpolitiken orsakar skador på det svenska företagarklimatet och den svenska ekonomin som kommer ta årtionden att reparera.

Som statsminister har du makt att påverka bränslepriserna. Socialdemokraterna kan, med övriga riksdagens stöd, sänka skatterna och därmed priset på bensin och diesel med åtminstone fem kronor per liter. Ni skulle även kunna sätta ett pristak på 18 kronor litern, vilket Vänsterpartiet föreslagit. En stor del av prissänkningen skulle kunna åstadkommas med ett avskaffande av den skadliga reduktionsplikten. Som statsminister bör du ta ditt ansvar genom att minska den orättvisa och skadliga skattebördan som belastat svenskarna alldeles för länge.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.