Företagarombudsmannen

Bara företagare skapar nya, riktiga jobb. Därför tycker vi att det behövs en ombudsman även för företagare. Företagarombudsmannen startades av tankesmedjan Den Nya Välfärden år 2000 och har i uppgift att ge uppmärksamhet och publicitet åt exempel på brister i villkoren för dagens företagare. Företagarombudsmannen lyfter fram konkreta fall där företagande försvåras på grund av brister i lagstiftningen eller myndighetsutövning. Det kan till exempel handla om lagar som får orimliga konsekvenser, eller myndigheters tillämpningar av lagar och regler som inte är rimliga.

Till exempel företagaren som av misstag betalade in skatt och angav fel OCR-nummer.
Efter flera års processande fick företagaren tillbaka över 250 000 kronor med vår hjälp.
Eller Vänersborgs kommun som sålde en fastighet till ett företag för 8 miljoner kronor
samma dag som kommunen köpt fastigheten för 17 miljoner kronor.

Företagarombudsmannen har sedan starten publicerat ett hundratal utredningar. Genom att opinionsbilda och påverka politiker i frågor som berör företagare har vi bidragit till bättre sjuklöneregler, stoppandet av nystartszoner och strängare lagar i yrkestrafiken.

Den Nya Välfärden finansieras av 15 000 företagare som med sitt stöd hjälper oss att bland annat skapa ett bättre företagarklimat i Sverige.

Bild Adam Rydström
Adam Rydström,
Företagarombudsmannen

RESULTAT     Tips från Företagarombudsmannen     KONTAKT
Företagarombudsmannens arbete ger resultat!        Skatteverket och bluffakturor..                                   Vill du anmäla ett fall?
Regeringen har slopat kravet på nystartszoner,             Här är våra råd till dig – om fogden kommer.                 Kontakta Företagarombudsmannen!
infört hårdare regler för yrkestrafiken och infört             Vi har också sammanställt information som hjälper
bättre sjuklöneregler för företagare. Läs mer här.          dig att undvika fakturaskojarna. Tipsen finns här.

VÅRA FRÅGOR:

Nya 3:12-reglerna stoppas!

Den Nya Välfärdens arbete för ett bättre företagarklimat ger resultat! Till slut aviserade regeringen att man backar från sitt förslag om försämringar av 3:12-reglerna. Detta innebär att företagare både slipper skattehöjningar med cirka 4 miljarder för företagarna och nytt regelkrångel.
Läs mer här.

Ja till valfrihet i välfärden

vinster-i-valfarden-hemsidan-banner

Regeringens utredare ville införa ett vinsttak på 7 procent av operativt kapital för företag verksamma i välfärdssektorn. Det skulle i praktiken innebära ett förstatligande av välfärdssektorn och kraftigt försämrade möjligheter för de små och stora välfärdsföretag som vill försöka att leverera en högkvalitativ service till medborgarna.
Läs våra krav här.

Nej till månadsrapportering

manadsrapportering-banner-hemsida-2

Svenska företag dignar redan under en tung regelbörda. Kravet på månadsrapportering bidrar till att öka regelbördan, särskilt för små företag som i dagsläget fyller i uppgifterna för hand.
Läs vad vi tycker här.

Rädda åkerinäringen

Svensk åkerinärings överlevnad förutsätter rättvisa spelregler och konkurrens på lika villkor. Fusket på våra vägar hotar hela branschen. Vi kräver bland annat striktare dokumentationskrav och möjlighet att klampa längre tid än 36 timmar. Vi kräver också att planerna på en kilometerskatt stoppas. Läs mer om vad vi arbetar för.

MER OM OSS:

Återställ ROT-avdraget!

Socialdemokraterna har svikit sitt vallöfte om att ROT inte skulle förändras.År 2016 sänktes ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Sju av tio ROT-företag lider av sänkningen. Efterfrågan på svartarbete ökar. Därför vill vi återställa ROT-avdraget.
Läs vad vi tycker här.

Slopa löneavgiften

img-3

Den allmänna löneavgiften utgör över en tredjedel av arbetsgivaravgifterna. Avgiften är en dold skatt som saknar koppling till försäkringssystemet och bidrar till att kvarhålla arbetsgivaravgifterna på en hög nivå. Därför bör den avskaffas.
Läs mer om vårt förslag…

Gör din röst hörd –
stöd oss

https://www.dnv.se/stod-oss/

Ditt stöd gör skillnad. Desto fler röster vi representerar, desto mer tvingar vi politikerna lyssna på oss och ta del av våra idéer! Med ditt eller ditt företags stöd kan Den Nya Välfärden påverka politiker för att göra klimatet och villkoren för företagande bättre. Läs hur du kan påverka

Våra största framgångar
genom åren

Rinkeby

Den Nya Välfärden har sedan 1988 arbetat för att ett bättre företagarklimat. Våra förslag har också blivit verklighet. Bland annat har arbetsgivaravgifterna sänkts, tredje sjuklöneveckan avskaffats, fria val i välfärden införts och konkurrensutsättning i upphandlingar blivit lag. Läs mer om kraven som blivit verklighet.

Företagarkravet – så påverkar vi politiken

justitia
Varje dag talar vi med hundratals företagare och får en rätt bra bild av vilka ämnen som är angelägna – och vad företagarna tycker om företagarklimatet i Sverige. Vi identifierar ett aktuellt ämne i linje med företagarnas uppfattningar och formulerar ett brev till lämplig makthavare. Månadens företagarkrav.