Category Archives: Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen: Regeringens bilfientliga politik slår hårt mot svenska folket

Bilen är ett arbetsverktyg för företagare och livsviktig för alla svenskar som bor utanför de största städerna. Av de olika transportslagen är det bara bilisterna som finansierar sina samhällskostnader, skriver Den Nya Välfärdens Företagarombudsman i Norbottens Kuriren.

Månadens företagarkrav: Skattehöjningar försämrar företagarklimatet!

Sedan din rödgröna regering tog makten har företagens skatter höjts med över 25 miljarder kronor. Man kan tycka att höjningar i den storleksklassen borde räcka till och bli över, särskilt med tanke på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur.

Företagarombudsmannen: Stoppa överbeskattningen av bilister

Regeringens bilfientliga politik slår hårt mot svenska folket. Högre fordonsskatt och indexhöjningar av drivmedelsskatten påverkar både anställda och företagare negativt. Överbeskattningen av bilisterna försämrar Sveriges konkurrenskraft, skriver Den Nya Välfärdens företagsombudsman i Länstidningen i Östersund.

Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Magdalena Andersson, du har nyligen lämnat in en remiss till lagrådet gällande hur entreprenörsskatten, de så kallade 3:12-reglerna, bör förändras. Vissa av remissens syften, bland annat att hindra förmögna personer att starta bolag med den primära avsikten att undvika höga löneskatter, kan vid första anblick framstå som motiverade. Förslagen är dock väldigt trubbiga och kommer att slå hårt, särskilt mot småföretag, som svårligen kan anklagas för att ha skattefusk som sitt primära syfte.

Utanförskapets utmaningar

I måndags släppte polisens Nationella Operativa Avdelning en rapport om utsatta bostadsområden. Där behandlas problemen med 53 områden som i folkmun ofta kallas för no go-zoner. Rapporten bjuder inte på …

Vart är företagarna i regeringens budget?

Den nya regeringens budgetproposition presenterades idag. Regeringen har i sin budget föreslagit en rad reformer som är indelade efter fem områden: ”Fler jobb,” ”vända resultaten i skolan”, ”bättre miljö och ett …

Kryssa en företagare

Det behövs företagare i riksdagen. Sajten kryssaenforetagare.nu hjälper dig som väljare att hitta en företagare att kryssa i riksdagsvalet. Valrörelsen handlar i stor utsträckning om ekonomi och arbetslöshet. Men för …

Politiker vet bäst

En del politiker vill förändra världen. En eloge till dem. Den politiska makten ska användas till att göra Sverige och världen till en bättre plats. Problemen uppstår när politikers kunskaper brister, med följd …

Arbetsmarknadspolitisk desperation

Arbetsmarknadspolitiken ger inte resultat. Medan politiker i alla läger säger sig sitta på just den åtgärd, som ska täppa till det sista hålet i arbetsmarknadspolitiken, så lyser resultaten med sin …

Lex Serafen eller omarbetning av existerande lagar?

Socialdemokraterna kom idag med ett förslag som ämnar till att få slut på underprisförsäljningar. “Lex Serafen” ska göra det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar om en domstol finner det …