Search Results for: statsstöd

Sverige fällt för olaga statsstöd i EU-domstolens Tribunal

Vänersborgs kommun köpte i februari 2008 en fastighet för 17 miljoner kronor Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till ett lokalt företag, som i sin tur direkt sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Idag kom EU-domstolen med sin dom.

Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

Regeringsrätten prövar två mål om otillåtet statsstöd

Årjäng och Karlskrona kommuners stöd till enskilda genom försäljningar av fastigheter kommer nu att prövas i högsta instans. Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i målen som gäller statligt stöd vid överlåtelse och förvärv av fastigheter. – Sveriges kommuner säljer i alltför hög grad fastigheter utan värdering, utan att lägga ut marken på anbud och utan att anmäla försäljningen till EU-kommissionen. Skattebetalarna förlorar enorma summor på dessa affärer och det är väldigt svårt att få insyn i transaktionerna, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. – Det är bra att Regeringsrätten nu tar upp den här frågan så att vi kan få prejudikat som tydligt visar vad som gäller, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Storfors kommun beslutade om mångmiljonstöd i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Storfors kommun för att ha beslutat ge stöd på omkring 16 miljoner kronor till ett privat företag.

Karlstads kommun kritiseras för att ha lämnat olovligt stöd till en temapark.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Karlstads kommun för att beslutat om stöd för etablering av en muminpark, på sätt som strider mot såväl kommunallagen som EU:s statsstödsregler.

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden arbetar med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagarklimat och ett bättre Sverige. Just nu befinner sig Sverige i en svår situation. Risken finns att även …

Vänersborgs kommuns stöd till det egna fastighetsbolaget strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Vänersborgs kommun för det aktieägartillskott med nio miljoner kronor som kommunen lämnat det helägda Fastighets¬aktiebolaget Vänersborg.

Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal-lagens förbud mot näringslivsstöd.

Konkurrenskommissionens remiss till förslaget till ny kommunallag

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag till ny kommunallag.

Härnösands kommun får ytterligare skarp kritik för lag- och domstolstrots

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har tidigare kritiserat Härnösands kommun för lag- och domstolstrots. Nu har också en utredning inom regeringskansliet kritiserat kommunen i ESO-rapporten om trotsiga kommuner (2015:2). Förfarandet har dessutom kommit att rendera i en anmälan för misstanke om skattebrott.