Nyheter

 • Företagarkravet: Sverige behöver en företagarvänlig politik!

  Den Nya Välfärden kräver att nästa regering skyndsamt påbörjar arbetet med att återupprätta samhällskontraktet och rättar de misstag som tidigare regeringar begått. Under kommande mandatperiod kräver vi att regeringen bekämpar brottsligheten, stoppar den oansvariga migrationspolitiken och sänker skatterna på el och bränsle.

 • Storfors kommun beslutade om mångmiljonstöd i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Storfors kommun för att ha beslutat ge stöd på omkring 16 miljoner kronor till ett privat företag.

 • Alingsås kommun köpte sopmaskin i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Alingsås kommun för att ha beslutat köpa en gatusopmaskin direkt från ett privat företag, utan föregående konkurrensupphandling.

 • Vi annonserar i Expressen, Kvällsposten och GT

  Den Nya Välfärden kräver följande: skatterna på bensin och diesel bör sänkas med åtminstone fem kronor och reduktionsplikten bör avskaffas. Ett pristak på 18 kronor per liter bensin och diesel bör införas för att skapa långsiktig trygghet, låg inflation och sund konkurrens. Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Elnäten behöver rustas upp och dimensioneras efter framtidens elbehov. Elskatterna bör sänkas till en nivå som garanterar att svenska företag överlever och frodas, även i turbulenta tider och i konkurrens med andra länder.

 • Företagarkravet: Energikrisen måste åtgärdas nu!

  De höjda bränslepriserna gör att småföretagare, åkerier och lantbrukare går på knäna. Den elintensiva industrin tvingas skrota expansionsplaner på grund av elbrist. Energikrisen kostar Sverige tusentals jobb och hotar på sikt vår ställning som rik industrination.

 • Eda kommun kritiseras för att ha direktupphandlat konsulttjänster i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Eda kommun för att ha direktupphandlat konsulttjänster till ett högre värde än vad lagen medger.

 • Region Jämtland Härjedalen köpte IT-system i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att ha köpt ett system för trafikplanering av särskild kollektivtrafik utan konkurrensupphandling.

 • Region Stockholm har tecknat olagliga evighetsavtal för testning av Covid-19

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Stockholm för att ha begränsat konkurrensen genom att teckna olagliga evighetsavtal för Covid-19- testning.

 • Hörby kommun köper bemanningstjänster i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Hörby kommun för att ha köpt bemanning av bland annat kommunala chefstjänster i strid mot upphandlingslagen.

 • SKOP-undersökning: Var tror svenskarna att de befinner sig åsiktsmässigt?

  Vi har låtit SKOP undersöka hur svenskarna avviker från varandra - enligt dem själva. Har du samma värderingar som de flesta svenskar? Brukar du tycka likadant som den typiske svensken? Hur ofta brukar du tycka likadant som politikerna i partiet du röstar på? Är du mer eller mindre positiv till flyktingar än andra svenskar?

 • Region Jämtland Härjedalen köpte fortsatta taxitjänster i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att olagligen ha tecknat avtal om köp av taxi-tjänster. Avtalet slöts direkt med en tidigare anlitad leverantör trots att det vid tidpunkten fanns en lagligt upphandlad avtalslösning som istället hade kunnat användas.

 • Karlstads kommun kritiseras för att ha lämnat olovligt stöd till en temapark.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Karlstads kommun för att beslutat om stöd för etablering av en muminpark, på sätt som strider mot såväl kommunallagen som EU:s statsstödsregler.