Search Results for: olagligt stöd

Båstad kommun sålde mark olagligt

Båstad kommuns beslut att sälja mark till ett byggföretag upphävdes av länsrätten. Den domen står nu fast sedan Regeringsrätten vägrat kommunen prövningstillstånd. Kommunen har varken lagt ut marken på anbud eller genomfört en värdering. Dessutom var försäljningsavtalet olagligt.

Båstad kommun säljer fastigheter olagligt

Företagarombudsmannen riktar kritik mot Båstads kommun för att ha sålt en fastighet utan att vare sig expertvärdering eller anbudsförfarande har gjorts. Inte heller har försäljningen anmälts till EU-kommissionen vilket krävs …

Båstads kommun sålde mark olagligt

Länsrätten i Skåne län upphävde Båstad kommuns beslut att sälja mark till ett byggföretag. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har agerat ombud vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut. Enligt länsrätten bröt kommunens försäljning mot kommunallagen.

Marks kommun i olagligt byggprojekt

Företagarombudsmannen ger kritik till Marks kommun. Genom det kommunala bolaget MFAB ska kommunen låta bygga en specialanpassad lokal åt företaget Stora Enso för 13 miljoner kronor, detta trots att bolaget …

Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu …

Alingsåstvättens miljonavtal med landstinget i Värmland olagligt

Västra Götalandsregionen har genom Alingsåstvätten lämnat anbud och tecknat ett tvättavtal med Landstinget i Värmland. Kontraktet är värt 20 miljoner kronor per år, eller 140 miljoner kronor för hela avtalsperioden …

Lessebo kommun ger olagligt lån till enskild näringsidkare

Det kommunala AB Lessebo Fastigheter har köpt en industribyggnad av det privata företaget SINAB Smides AB. Syftet med det kommunala förvärvet av industrianläggningen tycks vara att förse företaget med riskkapital, …

Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen.

Lex Serafen eller omarbetning av existerande lagar?

Socialdemokraterna kom idag med ett förslag som ämnar till att få slut på underprisförsäljningar. “Lex Serafen” ska göra det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar om en domstol finner det …

Osund konkurrens och snedvridning

I en mycket läsvärd ledare i SvD, resonerar Sanna Rayman över hur det offentliga konkurrerar ut privata alternativ. Subventionerad prissättning, orättvis behandling och tillståndsgivning är några av problemen som tas …