Styrelse

PATRIK ENGELLAU
Patrik Engellau (ordförande) har studerat ekonomi och historia vid fyra universitet i Europa och USA. Har arbetat som statstjänsteman, bland annat som chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau och som framtidsforskare på Institutet för Framtidsstudier. Patrik Engellau har skrivit ett trettiotal böcker, mest om samhällsfrågor och startade tankesmedjan Den Nya Välfärden 1988. Patrik Engellau bor i Stockholm.

MICHAËL BERGLUND
Michaël Berglund är leg.läk och med. lic vid Karolinska Institutet 1972. Vd och delägare i Snöresor AB 1975-1984. År 1985 startade Michaël Berglund Chefrekrytering AB och driver detta fortfarande. Bor i Stockholm.

CATHERINE ENGELLAU
Catherine Engellau är fil.kand och diplomerad från IHR. Arbetade inom resebyråbranschen i över femton år, senast som vd för Nyman & Schultz. Drivit eget konsultföretag inom tjänstesektorn och arbetat med tankesmedjan Den Nya Välfärden sedan 1990. Catherine Engellau har också startat och är arbetande styrelseordförande i stiftelsen Djurgårdsskolan. Hon bor i Stockholm.

LORENTZ LYTTKENS
Lorentz Lyttkens är fil dr i sociologi, forskare och författare till en rad böcker, konsult och föreläsare, styrelseledamot i några företag och ledamot av Pressens Opinionsnämnd. Lorentz Lyttkens bor i Stockholm.

BRITT-MARIE SKJÖLD
Britt-Marie Skjöld var tidigare vd Kronborsten AB 1957-1990. Britt-Marie Skjöld var första kvinnliga styrelseledamoten i dåvarande SAF under 1978 – 1988, styrelseledamot i SAF:s Småföretagarberedning och har haft ett tjugotal andra styrelseuppdrag. Britt-Marie Skjöld är pensionär och bor i Stockholm.

PEDER RIBBING
Peder Ribbing är marinintendent. Han har arbetat i försvarets informationstjänst, gått Militärhögskolans stabskurs och i tio år arbetat på försvarets rationaliseringsinstitut och i två år i Tanzania som biståndskonsult. Peder Ribbing har sedan drygt 25 år ett delägt fåmansföretag inom organisationsutveckling. Peder Ribbing bor i Järfälla

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Email
  • Print