Nyheter Archives

Södertälje kommun köpte julpresenter i strid mot upphandlingslagen

Det fanns inga undantag som här tillät kommunen att genomföra en direktupphandling. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Södertälje kommun för att utan föregående upphandling ha köpt julpresentkort till perso­nalen för totalt över fem miljoner kronor.

Den Nya Välfärdens arbete ger resultat – ”Växa-stöd” även till aktiebolag och handelsbolag.

Regeringen aviserade nyligen att man vill sänka arbetsgivaravgiften för den första anställningen. Inledningsvis ville regeringen att ”växa-stödet” enbart skulle gälla enskilda firmor, men efter kritik från b.la. Den nya välfärden, har man nu utvidgat förslaget till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Torsby kommun hänvisade till ett påhittat undantag för att bryta mot upphandlingslagen

Konkur­rensen har satts ur spel! I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Torsby kommun för att genom en otillåten direkttilldelning ha tecknat kontrakt om köp av tvätteritjänster direkt från Samhall.

Stockholms stads upphandling av skolskjuts och taxitransporter är olaglig

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Stockholms stad för att bryta mot lagen vid upphandling av skolskjuts och taxitrans­porter.

Järfälla kommun bröt mot lagen vid köp av projektorer till skolorna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Järfälla kommun för att ha köpt projektorer direkt från två leverantörer, trots att kommunen redan hade ett upphandlat avtal med en annan leverantör.

Den Nya Välfärden gör skillnad – kilometerskatten stoppas!

Trycket från tusentals företagare blev för mycket för regeringen. I helgen meddelade finansminister Magdalena Andersson att utredningens förslag om kilometerskatt inte kommer att bli av. Enligt finansministern riskerade utredningens förslag att försämra svenska åkares konkurrenskraft, vilket hon finner oacceptabelt. Miljöminister Karolina Skog (MP) instämde i den analysen.

Västtrafik AB bröt mot upphandlingslagen med ett för långt färdtjänstavtal

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västtrafik AB för att ha tecknat ett ramavtal för bland annat färdtjänsttrafik med en för lång avtalstid. Det kommunalt ägda Västtrafik …

Stockholms läns landsting förlänger vårdavtal i strid mot lagen

Stockholms läns landsting har beslutat att förlänga ett tidigare upphandlat vårdavtal, trots att detta inte var lagligt. Värdet av förlängningstiden uppskattas till cirka 22 miljoner kronor.

Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Dina utredare hoppas att de nya reglerna kommer göra det möjligt att dra in 5 miljarder kronor ytterligare till statskassan. Det är naivt. Ju fler skattehöjningar och krångliga regler som läggs på företagarna, desto svårare kommer det att vara att driva företag i Sverige. Med högre omkostnader och krångligare regler minskat dessutom de svenska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Med ett dåligt företagarklimat riskerar också skatteintäkterna att minska.

Ett misstag i samband med DN-annons

Vi har nu gått igenom alla radannonser och kan konstatera att några enstaka företag, på grund av den mänskliga faktorn, har kommit med av misstag. Detta är något som vi djupt beklagar.