Nyheter Archives

Stefan Löfven! Dina skattehöjningar hotar jobben!

Vi tar strid för jobben! Idag annonserar Den Nya Välfärden i Expressen, Kvällsposten och GT.

Ord och inga visor mot Södertälje kommun

Konkurrenskommissionens arbete mot felaktiga upphandlingar, eller sådana som snedvrider konkurrensen, uppmärksammas av Södertälje Länstidning. I detta fall handlar det om Södertälje kommuns upphandling av julklappar.

Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Magdalena Andersson, du har nyligen lämnat in en remiss till lagrådet gällande hur entreprenörsskatten, de så kallade 3:12-reglerna, bör förändras. Vissa av remissens syften, bland annat att hindra förmögna personer att starta bolag med den primära avsikten att undvika höga löneskatter, kan vid första anblick framstå som motiverade. Förslagen är dock väldigt trubbiga och kommer att slå hårt, särskilt mot småföretag, som svårligen kan anklagas för att ha skattefusk som sitt primära syfte.

Södertälje kommun köpte julpresenter i strid mot upphandlingslagen

Det fanns inga undantag som här tillät kommunen att genomföra en direktupphandling. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Södertälje kommun för att utan föregående upphandling ha köpt julpresentkort till perso­nalen för totalt över fem miljoner kronor.

Den Nya Välfärdens arbete ger resultat – ”Växa-stöd” även till aktiebolag och handelsbolag.

Regeringen aviserade nyligen att man vill sänka arbetsgivaravgiften för den första anställningen. Inledningsvis ville regeringen att ”växa-stödet” enbart skulle gälla enskilda firmor, men efter kritik från b.la. Den nya välfärden, har man nu utvidgat förslaget till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Torsby kommun hänvisade till ett påhittat undantag för att bryta mot upphandlingslagen

Konkur­rensen har satts ur spel! I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Torsby kommun för att genom en otillåten direkttilldelning ha tecknat kontrakt om köp av tvätteritjänster direkt från Samhall.

Stockholms stads upphandling av skolskjuts och taxitransporter är olaglig

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Stockholms stad för att bryta mot lagen vid upphandling av skolskjuts och taxitrans­porter.

Järfälla kommun bröt mot lagen vid köp av projektorer till skolorna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Järfälla kommun för att ha köpt projektorer direkt från två leverantörer, trots att kommunen redan hade ett upphandlat avtal med en annan leverantör.

Den Nya Välfärden gör skillnad – kilometerskatten stoppas!

Trycket från tusentals företagare blev för mycket för regeringen. I helgen meddelade finansminister Magdalena Andersson att utredningens förslag om kilometerskatt inte kommer att bli av. Enligt finansministern riskerade utredningens förslag att försämra svenska åkares konkurrenskraft, vilket hon finner oacceptabelt. Miljöminister Karolina Skog (MP) instämde i den analysen.

Västtrafik AB bröt mot upphandlingslagen med ett för långt färdtjänstavtal

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västtrafik AB för att ha tecknat ett ramavtal för bland annat färdtjänsttrafik med en för lång avtalstid. Det kommunalt ägda Västtrafik …