Nyheter Archives

Företagarkravet i december: Slopa förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar!

Regeringen vill förmånsbeskatta sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Men om färre arbetstagare väljer att teckna försäkring ökar sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna. Små företag har inte råd med produktionsstopp i väntan på vård!

Konkurrenskommissionen: Täby kommun ställde orimliga krav – fick inga anbud

I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Täby kommun för att ha genomfört en upphandling av taxitransporttjänster med så kort uppstartstid att inga anbud överhuvudtaget kom in.

Hur ska nyanlända få en bostad? SKOP frågade svenska folket.

I bostadsbristens Sverige tvingas kommuner vidta kontroversiella åtgärder för att ordna bostäder åt nyanlända. Men vad tycker svenska folket? Den Nya Välfärden lät SKOP undersöka saken.

Den Nya Välfärdens tidning är här!

Idag släpps Den Nya Välfärdens tidning. Den speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Läs tidningen som PDF här.

Månadens företagarkrav: Magdalena Andersson, dina skattehöjningar försämrar företagarklimatet!

Skattehöjningar slår hårt mot små företag och därmed slår de även mot Sveriges välstånd. Företagarna vill att du river upp planerna på skattehöjningar och återställer de skatter som du höjt under mandatperioden.

Konkurrenskommissionen: Danderyds kommun suger fett

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Danderyds kommun för att ha använt marknads­undersökning istället för att upp­handla enligt lagen.

Konkurrenskommissionen: Knivsta genomförde olaglig direkt upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Knivstas kommun för att ha genomfört en direktupphandling utan stöd i lagen och utan att dokumentera förfarandet.

Månadens Företagarkrav: Stoppa överbeskattningen av Sveriges bilister!

Släng förslagen om höjd fordonsskatt och ändrade regler för förmånsbilar i papperskorgen. Stoppa den automatiska indexhöjningen av drivmedelsskatterna. Stoppa överbeskattningen av Sveriges bilister!

Konkurrenskommissionen: Ådalskommunernas flygavtal är olagligt

Ådalskommunernas avtal med det förlusttyngda flygbolaget Nextjet har väckt stor uppmärksamhet i media. Konkurrenskommissionen har tidigt varit ute i frågan och kritiserat avtalet för att vara olagligt. 

Konkurrenskommissionen yttrar sig angående betänkandet ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning”

Yttrande med anledning av betänkandet SOU 2017:44, ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning”. (Konkurrenskommissionen har bara yttrat sig i de delar som avser upphandlingsrelaterade frågor.)