Nyheter Archives

Annons i Svenska Dagbladet

Idag annonserar vi i Svenska Dagbladet. Vi kräver att regeringen återställer skattehöjningarna som skadar företagarklimatet. Vi uppmanar regeringen att även skrota planerade skattehöjningar och skadliga regleringar

Konkurrenskommissionen: Söderköpings bredbandsavtal strider mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, får Söderköpings kommun allvarlig kritik för att olagligen ha direktupphandlat ett bredbandsavtal, som för kommunens egen del är värt minst 7,6 miljoner kronor.

Januaris Företagarkrav: Stoppa förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar!

Regeringen vill förmånsbeskatta sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Men om färre arbetstagare väljer att teckna försäkring ökar sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna. Små företag har inte råd med produktionsstopp i väntan på vård!

Konkurrenskommissionen: Mjölbys avtal med Samhall olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Mjölby kommun för att ha tecknat avtal utan annonserad upphandling i strid mot lagen.

Konkurrenskommissionen: Stockholms läns landsting struntar fortfarande i lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stockholms läns landsting på nytt för att bryta upphandlingslagen. Denna gång för att ha direkt­upphandlat ytterligare tre avtal i strid mot lagen.

Konkurrenskommissionen: Kollektivtrafikmyndighet gynnade privat taxiföretag genom smyghöjd ersättning

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för att i ett olagligt tilläggsavtal tillåta ett privat transportörsföretag att smyghöja ersättningen för sjuktransporter.

Företagarkravet i december: Slopa förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar!

Regeringen vill förmånsbeskatta sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Men om färre arbetstagare väljer att teckna försäkring ökar sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna. Små företag har inte råd med produktionsstopp i väntan på vård!

Konkurrenskommissionen: Täby kommun ställde orimliga krav – fick inga anbud

I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Täby kommun för att ha genomfört en upphandling av taxitransporttjänster med så kort uppstartstid att inga anbud överhuvudtaget kom in.

Hur ska nyanlända få en bostad? SKOP frågade svenska folket.

I bostadsbristens Sverige tvingas kommuner vidta kontroversiella åtgärder för att ordna bostäder åt nyanlända. Men vad tycker svenska folket? Den Nya Välfärden lät SKOP undersöka saken.

Den Nya Välfärdens tidning är här!

Idag släpps Den Nya Välfärdens tidning. Den speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Läs tidningen som PDF här.