Nyheter Archives

Konkurrenskommissionen: Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag bröt mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag för att ha förnyat ett mångmiljonkontrakt med en IT- leverantör och därmed brutit mot upphandlingsbestämmelserna.

Månadens Företagarkrav: Avskaffa den allmänna löneavgiften

Vid årsskiftet höjdes den allmänna löneavgiften till 11.62%. I år beräknas den allmänna löneavgiften dra in över 200 miljarder kronor. Pengar som skulle ha gått till högre pensioner och generösare socialförsäkringar går istället rakt in i statskassan. Det är dags att avskaffa den allmänna löneavgiften.

Konkurrenskommissionen: Muthärva när Region Kronoberg bröt mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras landstinget Region Kronoberg för att har godkänt en leve­rantör som rätteligen skulle ha uteslutits ur en upphandling. En vid regionen anställd tjänsteman, som varit med och utformat anbudsvillkoren och utvärderat anbudet, har senare fällts för att ha tagit muta från det aktuella företaget.

Decembers företagarkrav: Minska regelkrånglet

Företagare är trötta på regler som inte uppfyller sitt syfte och som hotar deras levebröd. De är trötta på politiker som försöker visa handlingskraft, utan någon som helst förståelse för företagens villkor. Det är dags att minska regelbördan!

Konkurrenskommissionen: Falu kommun bröt medvetet mot upphandlingsbestämmelserna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Falu kommun för att ha godkänt ett avtal trots att en utredning visat att det stred mot upphandlingslagen.

Annons i Svenska Dagbladet

Idag annonserar vi i Svenska Dagbladet. Vi kräver försäkringsmässiga arbetsgivaravgifter, ett stopp på överbeskattningen av bilister, en ny policy för skatter, minskat regelkrångel och ett avskaffande av förmånsbeskattade sjukvårdsförsäkringar.

Konkurrenskommissionen: Luleå kommun satte sig över kollektivavtal vid offentlig upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens¬kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Luleå kommun för att vid upphandling av taxitransporttjänster ställt lönekrav som inte stämmer med gällande kollektivavtal.

Företagarkravet i november

Avskaffa regler som inte uppfyller sitt syfte. Genomför grundliga konsekvensanalyser innan nya regler införs. Besluta om en policy som innebär att regelbördan inte ska öka från år till år.

35 år sedan första 4-oktoberdemonstrationen

Idag för 35 år sedan tågade uppemot 100 000 människor till riksdagen för att överlämna en skrivelse med uppmaningen ”För Sverige bästa. Nej till löntagarfonder”. Demonstranterna ville stoppa socialdemokraternas planer på att socialisera produktionsmedlen.

Oktobers Företagarkrav: Sverige behöver en företagarvänlig politik!

Sverige behöver en företagarvänlig politik! Slopa allmänna löneavgiften; sänk skatterna till 2014 års nivå; sluta överbeskatta bilister och minska regelkrånglet.