Företagarkravet i januari: Stefan Löfven, glöm inte företagen under pandemin.

Alltsedan Coronapandemin bröt ut har företagare gjort allt de kunnat för att minska risken för smittspridning i sina affärsverksamheter. Åtgärderna har varit kostsamma och omständliga, men enligt din regering inte tillräckliga. Trots företagens ansträngningar har du uppmanat svenska folket att inte gå i butiker eller köpcentrum och avstå gymbesök. Restauranger förbjuds servera alkohol efter klockan 20:00 och butiker tvingas kontrollera hur många kunder som rör sig i lokalen. Den nya pandemilagen ger regeringen ytterligare möjligheter att begränsa företagandet.

Många företagare är förtvivlade och kämpar nu för sin överlevnad. Företagare som slitit hela sitt vuxna liv med att bygga upp en livskraftig verksamhet ser nu världen rämna.

Det ekonomiska stödet som regeringen erbjudit företagen har varit alldeles för litet och kortvarigt. Vissa ekonomiska stöd som erbjudits har förlängts ett par månader i taget, vilket lett till att drabbade branscher tvingats leva i en osäker och utsatt tillvaro. Regeringen bör därför meddela vilka stöd som erbjuds åtminstone tre månader fram i tiden.
Dessutom kräver vi att följande åtgärder genomförs:

Avskaffa företagens sjuklöneansvar.
Från april till juli tog staten över kostnaden för sjuklön. Denna kostnadsfördelning borde ha gjorts permanent. Vi föreslår att den anställde anmäler sjukfrånvaro till Försäkringskassan redan dag ett och sedan får sjukpenning istället för sjuklön. Företagen skulle slippa kostnader för sjuklön, få lägre administrationskostnader och bättre ekonomiska förutsättningar att klara av sjukskrivningar.
Produktionsbortfallet som följer på sjukfrånvaro är i sig en tillräckligt hård smäll, särskilt för små företag.

Förläng perioden för omställningsstöd
Omställningsstödet syftar till att kompensera företag som tappat omsättning under pandemin.
Den Nya Välfärden har tidigare krävt ett generösare omställningsstöd, vilket regeringen hörsammade. Företag kommer att kunna söka stöd för omsättningstapp på 30 procent under november och december.

Regeringen har dock inte meddelat hur det kommer att se ut under 2021. Detta skapar osäkerhet hos företagen, särskilt med tanke på att nya restriktioner och rekommendationer kan komma att införas under nästa kvartal. Regeringen måste ha framförhållning och meddela hur stödet kommer utformas under 2021, precis som andra länder gjort.

Slopa arbetsgivaravgifterna under krisen.
Möjlighet till korttidsarbete är bra men det är långtifrån alla branscher som kan permittera personal när efterfrågan tryter. Mellan mars och juni slopades alla arbetsgivaravgifter förutom ålderspensionsavgiften. Denna nedsättning hjälpte många företag att klara våren, men i dagsläget så är många företag i ännu sämre skick än de var då.

Vi kräver därför att nedsättningen av arbetsgivaravgifter återinförs för samtliga företag.
Om detta inte är politiskt genomförbart bör åtminstone de minsta företagen få möjlighet att slippa arbetsgivaravgifterna.

Läs mer om Företagarkravet här.