Företagarombudsmannen

Bara företagare skapar nya, riktiga jobb. Därför tycker vi att det behövs en ombudsman även för företagare. Företagarombudsmannen startades av tankesmedjan Den Nya Välfärden år 2000 och har i uppgift att ge uppmärksamhet och publicitet åt exempel på brister i villkoren för dagens företagare. Företagarombudsmannen lyfter fram konkreta fall där företagande försvåras på grund av brister i lagstiftningen eller myndighetsutövning. Det kan till exempel handla om lagar som får orimliga konsekvenser, eller myndigheters tillämpningar av lagar och regler som inte är rimliga.

Till exempel företagaren som av misstag betalade in skatt och angav fel OCR-nummer.
Efter flera års processande fick företagaren tillbaka över 250 000 kronor med vår hjälp.
Eller Vänersborgs kommun som sålde en fastighet till ett företag för 8 miljoner kronor
samma dag som kommunen köpt fastigheten för 17 miljoner kronor.

Företagarombudsmannen driver även processer i frågor vi anser viktiga för företagarklimatet och har sedan starten publicerat ett hundratal utredningar. Genom att opinionsbilda och påverka politiker i frågor som berör företagare har vi bidragit till bättre sjuklöneregler, stoppandet av nystartszoner och strängare lagar i yrkestrafiken.
Här stannar Sverige  är en kampanj som bland annat verkar för trafiksäkerheten, likhet inför lagen, lika villkor och mer polisresurser. Dessa krav ställer även Företagarombudsmannen.

Den Nya Välfärden finansieras av runt 15 000 företagare som med sitt stöd hjälper oss att bland annat skapa ett bättre företagarklimat i Sverige.

 

 

Bild Adam Rydström
Adam Rydström,
Företagarombudsmannen

 

RESULTAT     Tips från Företagarombudsmannen     KONTAKT
Företagarombudsmannens arbete ger resultat!        Skatteverket och bluffakturor..                                   Vill du anmäla ett fall?
Regeringen har slopat kravet på nystartszoner,             Här är våra råd till dig – om fogden kommer.                 Kontakta Företagarombudsmannen!
infört hårdare regler för yrkestrafiken och föreslagit       Vi har också sammanställt information som hjälper
bättre sjuklöneregler för företagare. Läs mer här.          dig att undvika fakturaskojarna. Tipsen finns här.

VÅRA FRÅGOR:

Nya 3:12-regler – nej tack!

5

Genom att ändra 3:12-reglerna försämrar regeringen företagarnas situation i en tid då Sverige är i behov av framgångsrika företag och riktiga jobb. Om regeringen vill ha ökade skatteintäkter bör den istället underlätta för entreprenörer som startar företag, anställer och betalar skatt. Det är så Sverige blir starkt.
Läs våra krav här.

 

Ja till valfrihet i välfärden

vinster-i-valfarden-hemsidan-banner

Regeringens utredare vill införa ett vinsttak på 7 procent för företag verksamma i välfärdssektorn. Det skulle i praktiken innebära ett förstatligande av välfärdssektorn och kraftigt försämrade möjligheter för de små och stora välfärdsföretag som vill försöka att leverera en högkvalitativ service till medborgarna.
Läs våra krav här.

Nej till månadsrapportering

manadsrapportering-banner-hemsida-2

Alliansregeringen ville införa krav på att företagarna lämnar in rapporter om anställdas löner varje månad istället för en gång om året. Efter hård kritik från Den Nya Välfärden och våra stödföretagare backade Alliansen. Nu vill istället den rödgröna regeringen införa kravet. Läs vad vi tycker här.

Rädda åkerinäringen

Svensk åkerinärings överlevnad förutsätter rättvisa spelregler och konkurrens på lika villkor. Fusket på våra vägar hotar hela branschen. Vi kräver bland annat striktare dokumentationskrav och möjlighet att klampa längre tid än 24 timmar. Vi kräver också att planerna på en kilometerskatt stoppas. Läs mer om vad vi arbetar för.

 

MER OM OSS:

Återställ ROT-avdraget!

Vid årsskiftet sänktes ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Subventioner till byggandet av hyresrätter kommer i huvudsak gynna byggjättarna. Socialdemokraterna har svikit sitt vallöfte om att ROT inte skulle förändras. Läs vad vi tycker här.

Slopa löneavgiften

img-3

Den allmänna löneavgiften utgör nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna. Avgiften är en dold skatt som saknar koppling till försäkringssystemet och bidrar till att kvarhålla arbetsgivaravgifterna på en hög nivå. Därför bör den avskaffas.
Läs mer om vårt förslag…

Gör din röst hörd –
stöd oss

http://www.dnv.se/stod-oss/

Ditt stöd gör skillnad. Desto fler röster vi representerar, desto mer tvingar vi politikerna lyssna på oss och ta del av våra idéer! Med ditt eller ditt företags stöd kan Den Nya Välfärden påverka politiker för att göra klimatet och villkoren för företagande bättre. Läs hur du kan påverka

Våra största framgångar
genom åren

Rinkeby

Den Nya Välfärden har sedan 1988 arbetat för att ett bättre företagarklimat. Våra förslag har också blivit verklighet. Bland annat har arbetsgivaravgifterna sänkts, tredje sjuklöneveckan avskaffats, fria val i välfärden införts och konkurrensutsättning i upphandlingar blivit lag. Läs mer om kraven som blivit verklighet.

Företagarkravet – så påverkar vi politiken

justitia
Varje dag talar vi med hundratals företagare och får en rätt bra bild av vilka ämnen som är angelägna – och vad företagarna tycker om företagarklimatet i Sverige. Vi identifierar ett aktuellt ämne i linje med företagarnas uppfattningar och formulerar ett brev till lämplig makthavare. Månadens företagarkrav.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Email
  • Print