Statistik från Brå

På denna sida finner du statistiken som redovisas i rapporten ”Invandring och brottslighet –
ett trettioårsperspektiv”.

Tabell 1-17 som Excel.
Tabell 1-17 som Word-dokument.

Tabell 18 som Excel
Tabell 18 som PDF.

Teknisk beskrivning från Brå (PDF).