Search Results for: statsstöd

Sverige fällt för olaga statsstöd i EU-domstolens Tribunal

Vänersborgs kommun köpte i februari 2008 en fastighet för 17 miljoner kronor Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till ett lokalt företag, som i sin tur direkt sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Idag kom EU-domstolen med sin dom.

Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

Regeringsrätten prövar två mål om otillåtet statsstöd

Årjäng och Karlskrona kommuners stöd till enskilda genom försäljningar av fastigheter kommer nu att prövas i högsta instans. Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i målen som gäller statligt stöd vid överlåtelse och förvärv av fastigheter. – Sveriges kommuner säljer i alltför hög grad fastigheter utan värdering, utan att lägga ut marken på anbud och utan att anmäla försäljningen till EU-kommissionen. Skattebetalarna förlorar enorma summor på dessa affärer och det är väldigt svårt att få insyn i transaktionerna, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. – Det är bra att Regeringsrätten nu tar upp den här frågan så att vi kan få prejudikat som tydligt visar vad som gäller, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Vänersborgs kommuns stöd till det egna fastighetsbolaget strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Vänersborgs kommun för det aktieägartillskott med nio miljoner kronor som kommunen lämnat det helägda Fastighets¬aktiebolaget Vänersborg.

Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal-lagens förbud mot näringslivsstöd.

Konkurrenskommissionens remiss till förslaget till ny kommunallag

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag till ny kommunallag.

Härnösands kommun får ytterligare skarp kritik för lag- och domstolstrots

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har tidigare kritiserat Härnösands kommun för lag- och domstolstrots. Nu har också en utredning inom regeringskansliet kritiserat kommunen i ESO-rapporten om trotsiga kommuner (2015:2). Förfarandet har dessutom kommit att rendera i en anmälan för misstanke om skattebrott.

Företagarombudsmannens arbete ger resultat

Företagarombudsmannens arbete ger resultat. Nedan redovisas några exempel på hur vårt arbete för ett bättre företagarklimat fått gehör hos regeringen de senaste åren. Regeringen har lyssnat på vår kritik och slopat förslaget …

Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

Lex Serafen eller omarbetning av existerande lagar?

Socialdemokraterna kom idag med ett förslag som ämnar till att få slut på underprisförsäljningar. “Lex Serafen” ska göra det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar om en domstol finner det …