Nyheter

 • Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

  En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

 • Klargörande om SKL:s överklagande om jäv

  Idag gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med information om att de anmält två ledamöter i Marknadsdomstolen för jäv på grund av dessas kopplingar till Den Nya Välfärden. Med anledning av SKL:s överklagande vill Den Nya Välfärden klargöra några punkter.

 • Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

  Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

 • Ny rapport: ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie”

  Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer. Detta framgår i en ny rapport av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

 • Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

 • Vellinge kommun köper tjänster för mångmiljonbelopp i strid med upphandlingslagen

  Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Ingen insyn – 89 procent av kommunerna bryter mot lagen

  Sedan den 1 januari 2013 ska alla kommuner årligen pröva om deras bolag följer kommunallagen. Men enligt en granskning av tankesmedjan Den Nya Välfärden struntade uppemot 89 procent av kommunerna i att fatta ett sådant beslut som lagen kräver förra året.