Nyheter

 • Svartmålning och överdrifter från ETC

  Den 5 december publicerade tidningen Dagens ETC ett reportage om vår verksamhet. I sin artikel gör ETC antaganden som får anses vara ämnade att svartmåla vårt arbete.

 • Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

  Att ge sig på välfungerande och duktiga småföretag kan verka lönsamt på kort tid, men riskerar att bli en katastrof på längre sikt. Om din regering menar allvar med att skapa ett hållbart skatteunderlag för välfärdsstaten kan ni börja med att skapa ett fungerande och långsiktigt företagarklimat, där företag ges möjlighet att investera, växa och anställa.

 • Kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling stoppas

  En av regeringens stora reformförslag har varit att införa krav på kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar, vilket har fått massiv kritik, inte minst från Den Nya Välfärden. I dag beslutade riksdagen att rösta nej till regeringens arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Det är ett glädjande besked för svenska företag och arbetstagare.

 • Stockholms läns landstings valfrihetssystem är olagligt

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Stockholms läns landsting för villkor i ett valfrihetssystem som diskriminerar vårdleverantörer utanför Stockholms län.

 • Företagarklimatet i varje fall inte påtagligt sämre

  Sedan 1999 har Den Nya Välfärden med hjälp av opinionsundersökningsföretaget Skop mätt allmänhetens uppfattningar om företagarklimatet. Den fråga som ställts har alltid varit densamma, nämligen: I Sverige pågår en debatt om företagarklimatet, det vill säga om det råder gynnsamma eller ogynnsamma villkor för företag i Sverige idag. Anser Du att företagarklimatet för den som själv vill starta och driva småföretag i Sverige idag är mycket gynnsamt, gynnsamt, varken/eller, ogynnsamt eller mycket ogynnsamt?

 • Den Nya Välfärdens tidning är här!

  Tidningen speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Du kan bland annat läsa följande: Svensk bostadspolitik: så här gick det till Nils-Eric Sandberg förklarar varför den svenska bostadspolitiken ser ut som den gör och ger en lista på åtgärder till makthavarna för att få ordning på bostadsmarknaden.

 • Om svenska folket själv fick välja

  Inget av de politiska partierna har någon plan för framtidens migrationspolitik så Den Nya Välfärden vände sig till opinionsundersökningsföretaget Skop för att få svenska folkets synpunkter på ett antal vägledande frågor. En del kanske tycker att svaren är förvånande, men så här tycker svenska folket hösten 2016.

 • Växjö kommuns underhåll av idrottsanläggningar strider mot lagen

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens¬kommissionen kritiseras Växjö kommun för att på ett olagligt sätt ha direkttilldelat kontrakt om skötsel av kommunens idrottsanläggningar till Öster Arena AB.