Nyheter

 • EU-kommissionen kritiserar den svenska rättsordningen vid vissa upphandlingar

  EU-kommissionen riktar nu kritik mot Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av stiftelsen Den Nya Välfärden. Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå vidare till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.

 • Boklansering av “Min oro” 23 april

  På onsdag den 23 april släpper vi boken "Min oro", skriven av Patrik Engellau, med gästförfattarna Nina Rehnqvist och Anders Björnsson. Anmäl dig redan idag (begränsat antal platser).

 • Debattartikel: BB Sophia visar att lagen måste ändras

  Myndigheter gör ofta fel vid upphandlingar. Att kunna överklaga felaktiga upphandlingar är därför en viktig rättsprincip. Men i LOV finns ingen sådan möjlighet för konkurrerande leverantörer. Det riskerar att snedvrida konkurrensen, skriver Viktor Robertson på tankesmedjan Den Nya Välfärden.

 • Luleå kommuns lagbrott kan medföra höga färdtjänstkostnader

  Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlings­lagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

 • Borlänge kommun struntade i upphandling av asylboende

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Borlänge kommun för brott mot upphandlingslagen.

 • SKOP-undersökning: Småföretagare missnöjda med företagarklimatet

  I en SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, framgår att 88 procent av svenskarna anser att det är viktigt att företagarklimatet förbättras i Sverige. Men bara 32 procent anser att det råder ett gynnsamt företagarklimat för den som själv vill starta och driva småföretag i Sverige idag.

 • Företagarombudsmannens förslag om klampning får gehör

  Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har i åratal kämpat för en sund konkurrens i yrkestrafiken. Det är med glädje som vi konstaterar att Transportstyrelsen nu lägger samma förslag som vi tidigare förespråkat.