Nyheter

 • Göteborgs lokalnämnd snedvrider konkurrens genom att kräva kollektivavtal

  Göteborgs kommuns lokalnämnd har beslutat att ställa krav på kollektivavtal för att företag ska få utföra arbete för lokalförvaltningens räkning. Detta strider mot grundläggande unionsrättsliga principer och snedvrider konkurrensen, visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Månadens företagarkrav: Höj inte arbetsgivaravgiften för äldre!

  Bästa finansminister Andersson, Företagarombudsmannen är en del av Stiftelsen Den Nya Välfärden, som årligen stöds av uppemot 20 000 svenska småföretagare. Vi talar med tusentals företagare i veckan. Med detta vill jag säga att vi vet hur företagarna tänker och känner (vilket Du nog också gör).

 • Västerbottenlandstinget köper tryckeri-tjänster olagligt

  Västerbottens läns landsting har köpt tryckeritjänster för närmare 1,45 miljoner kronor per år vilket strider mot upphandlingslagen. Detta visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Upphandling av koncessioner för kollektivtrafik: Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

  Konkurrenskommissionen tillstyrker förslaget om reglering av koncessioner för kollektivtrafik integrerar med den övriga lagstiftningen om koncessioner, och att de aktuella bestämmelserna därmed tas in i en gemensam lag om upphandling av koncessioner (LUK).

 • Seminariet: Recept för att lyfta den högre utbildningen!

  Tecknen är många kvaliteten har sjunkit inom grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. I en ny bok finns receptet för hur man kan råda bot på bland annat det sammelsurium som råder vid betygssättning.

 • Restaurang i Ludvika får rätt mot Skatteverket

  Skatteverket tog ut 10 000 kronor i kontrollavgift av en restaurang i Ludvika. Motiveringen var att restaurangen inte följde reglerna för registrering av matkuponger. Men Förvaltningsrätten i Falun dömde till restaurangens fördel och rev upp Skatteverkets beslut. Den Nya Välfärden var ombud för restaurangen i rättsprocessen

 • Månadens företagarkrav: Ta inte bort rabatten i arbetsgivaravgifterna för unga.

  Bäste Stefan Löfven, Inget enskilt önskemål är så starkt bland Sveriges företagare som sänkta – halverade – arbetsgivaravgifter, åtminstone för upp till tio anställda. På företagarnas uppdrag har Den Nya Välfärden arbetat för detta i över 20 år. I början ville inget parti lyssna på det örat. Nu finns idén i nästan alla partier, inte minst i miljöpartiet.