Nyheter

 • Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

  Avtalet gällande bildtelefonitjänsten för döva mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och landstinget var olagligt från första början, det bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen i början av oktober i år. Rättsprocessen har pågått i 3,5 år, den första domen meddelades juni 2011 och ett särskilt verkställighetsförbud utfärdades. Trots det fullföljde landstinget det olagliga avtalet i januari 2012 och avtalet pågår fortfarande idag. Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

 • Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

  Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.

 • Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

  Idag lämnar den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen sitt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för offentlig upphandling.

 • Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

  Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Så här skapas 144 000 nya jobb

  Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle 60 procent av företagarna anställa fler medarbetare, vilket skulle leda till uppemot 144 000 nya jobb. Detta framkommer av en opinionsundersökning som SKOP utfört på uppdrag av Den Nya Välfärden.

 • Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

  En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

 • Klargörande om SKL:s överklagande om jäv

  Idag gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med information om att de anmält två ledamöter i Marknadsdomstolen för jäv på grund av dessas kopplingar till Den Nya Välfärden. Med anledning av SKL:s överklagande vill Den Nya Välfärden klargöra några punkter.