Nyheter

 • Månadens företagarkrav: Ta inte bort rabatten i arbetsgivaravgifterna för unga.

  Bäste Stefan Löfven, Inget enskilt önskemål är så starkt bland Sveriges företagare som sänkta – halverade – arbetsgivaravgifter, åtminstone för upp till tio anställda. På företagarnas uppdrag har Den Nya Välfärden arbetat för detta i över 20 år. I början ville inget parti lyssna på det örat. Nu finns idén i nästan alla partier, inte minst i miljöpartiet.

 • Lunds kommun köpte konsulttjänster olagligt

  Lunds kommun bröt mot lagen när den hyrde in en t.f. fastighetschef för 1,3 miljoner kronor utan upphandling. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Alliansen! Använd er makt!

  Det krångliga politiska läget får inte överskugga de sakfrågor som spelar roll för framtiden, inte minst för sysselsättning och utveckling. Jobb och utveckling skapas i första hand i företag. Politikens uppgift är att skapa goda villkor för företag och företagande. Glöm inte det!

 • Upphandling av koncessioner: Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

  Idag lämnade den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen remissyttrande med anledning av betänkandet SOU 2014:69 med förslag till lag om upphandling av koncessioner - dnr. S2014/6965/RU

 • Ordförande och grundare av Den Nya Världen har börjat att blogga!

  Nu har Patrik även börjat att blogga. I bloggen delar Patrik med sig om sina erfarenheter, tankar och idéer, följ Patriks blogg på: www.patrikengellau.com

 • Bodens kommun ville vara travsponsor – bröt mot lagen

  Bodens kommun bröt mot lagen när den köpte marknadsföring på den lokala travbanan för närmare 2,6 miljoner kronor utan upphandling. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Debattartikel: Svenska förvaltningsdomstolar måste följa unionsrätten

  Om svenska förvaltningsdomstolar inte följer den praxis som utarbetats av EU-domstolen har Sverige inte levt upp till såna åtaganden enligt EU-fördragen, skriver Pär Cronhult och Viktor Robertson på tankesmedjan Den Nya Välfärden. Just nu utreder EU-kommissionen bristande svensk regelefterlevnad vid prövning av tjänstekoncessioner.