Nyheter

 • Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

  Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Så här skapas 144 000 nya jobb

  Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle 60 procent av företagarna anställa fler medarbetare, vilket skulle leda till uppemot 144 000 nya jobb. Detta framkommer av en opinionsundersökning som SKOP utfört på uppdrag av Den Nya Välfärden.

 • Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

  En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

 • Klargörande om SKL:s överklagande om jäv

  Idag gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med information om att de anmält två ledamöter i Marknadsdomstolen för jäv på grund av dessas kopplingar till Den Nya Välfärden. Med anledning av SKL:s överklagande vill Den Nya Välfärden klargöra några punkter.

 • Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

  Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

 • Ny rapport: ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie”

  Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer. Detta framgår i en ny rapport av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

 • Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.