Nyheter

 • Citybadet måste monteras ned

  En utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Stockholms stads Citybad, köptes utan upphandling. Nu måste badet monteras ner och staden kräva tillbaka sina betalningar.

 • Södertörns högskola köpte konsulttjänster för 4 miljoner olagligt

  Högskolan anlitade två organisationskonsulter under 2011 för att hjälpa till med högskolans förändringsarbete.Den första konsulten, Ohlssons Tuning HB, fakturerade 142 000 kronor och den andra, The Synthetic Family, fakturerade 280 000 kronor. Inköpen översteg sammantaget den tillåtna gränsen för inköp av samma slag under räkenskapsåret utan upphandling, som då uppgick 288 000 kronor.

 • Månadens företagarkrav: Halvera arbetsgivaravgiften eller ta bort löneavgiften

  Halvera arbetsgivaravgifterna för alla företag upp till en lönesumma på tre miljoner kronor (ungefär 10 anställda). Då kan företagarna anställa fler. Ta åtminstone bort den allmänna löneavgiften för alla företag. Avgiften är nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna och saknar koppling till försäkringssystemet.

 • Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

  Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

 • Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

  Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.

 • Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

  Idag lämnar den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen sitt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för offentlig upphandling.

 • Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

  Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.