Nyheter

 • Säters kommun har beslutat köpa fastighetsförvaltningstjänster i strid mot lag

  Säters kommun kritiseras i en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att köpa fastighetsförvaltningstjänster på ett sätt som strider mot upphandlingslagen.

 • Månadens företagarkrav: Alla bolagsformer behöver sänkta arbetsgivaravgifter

  Företagarna behöver lägre arbetsgivaravgifter. Detta gäller såväl enskilda firmor som aktiebolag. Därför kräver vi att din regering omformulerar förslaget så att det omfattar samtliga bolagsformer.

 • Konkurrenskommissionens remiss till utkastet till lagrådsremiss ang. miljö-, social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

  Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens utkast till lagrådsremiss angående miljö-, social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR).

 • Demoskop-undersökning: Majoritet av svenskarna anser att invandringen är för stor

  En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att svenskarnas uppfattning om invandringen fortsätter att förändras i en mer negativ riktning. Hela 70 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast sju procent anser att den är för liten.

 • Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal-lagens förbud mot näringslivsstöd.

 • Engagemang i Konkurrenskommissionen utgör ingen jävsituation

  Högsta domstolen har nu klarlagt att deltagande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionens granskande verksamhet inte i sig medför jäv för ledamöter av Marknadsdomstolen.

 • Replik på Kommunals debattartikel om juridifiering

  I ett utspel varnar fackförbundet Kommunal genom sin jurist Oskar Taxén för vad som beskrivs som en juridifiering av svensk offentlig förvaltning – d.v.s. att jurister och tjänstemän på delvis eget bevåg genom bl.a. ”aktivism” ska ha tillskansat sig makt på politikens bekostnad. Debattinlägget mynnar ut i ett krav på att regeringen ska tillsätta en särskild kommission för att ”analysera juridifieringen och för att reda ut rollerna i gränslandet mellan juridik och politik”. Till stöd för att denna till synes allvarliga varning om en långtgående maktförskjutning redovisas i artikeln ett antal exempel.

 • Västra Götalandsregionen bröt mot upphandlingslagen

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrens­kommissionen kritiseras landstinget Västra Götalands­regi­o­nens upphandling av intensivvårds­venti­latorer eftersom avtalstiden avser att löpa alldeles för lång tid. Upphandlingen har numera underkänts av domstol.