Nyheter

 • Seminarium: Fakta om invandringen

  Invandringsfrågan har på senare tid seglat upp som den viktigaste frågan för väljarna. Därför anordnar vi ett seminarium med ekonomen Tino Sanandaji, en av Sveriges främsta experter på invandringens ekonomiska konsekvenser.

 • Norrbottens läns landsting bryter återigen mot upphandlingslagen

  En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Norrbottens läns landsting vid sina upphandlingar av tryckeritjänster fortsätter att bryta mot lagen. Kammarrätten i Sundsvall gick nyligen på samma linje. Domstolen slår fast att en rättelse ska ske där anbudet från företaget GTC Print AB ska beaktas. Hittills har landstinget köpt tjänsterna direkt från ett privat företag som tidigare betecknats som landstingets hustryckeri.

 • Länstrafiken i Norrbotten bröt mot upphandlingslagen

  En utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen visar att Länstrafiken i Norrbotten försökte upphandla taxitransporter för c:a 500 miljoner kronor för en alldeles för lång avtalstid. Konkurrensen riskerade därmed att snedvridas.

 • Högsta förvaltningsdomstolen: Kommunen är skyldig att återskapa mejlen till Norra Skånes tidningar

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat journalisten Berit Önells begäran att få se den raderade mejlkorrespondens som ledde fram till att hon var tvungen att lämna sitt arbete som journalist på tidningen Norra Skåne. Högsta förvaltningsdomstolen nekade Berit Önell att få ta del av handlingarna som säkerhetskopior men slog samtidigt fast att kommunen är skyldig att själv återskapa mejlen så att de kan lämnas ut.

 • Konkurrenskommissionens remiss till regeringens förslag om nya upphandlingsregler

  Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för överprövning av upphandlingsmål.

 • Övertorneå kommun ändrade spelregler under upphandlingens gång

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Övertorneå kommun för att vid val av anbudsgivare ändrat kriterium under pågående upphandling.

 • Simrishamns kommun bröt mot lagen vid köp av bryggor till småbåtshamn

  Vid upphandling av pontonbryggor till en småbåtshamn satte Simrishamns kommun konkurrensen ur spel genom att kräva specifika varumärken. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Kammarrätten i Göteborg gjorde en liknande bedömning.