Nyheter

 • Klargörande om SKL:s överklagande om jäv

  Idag gick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med information om att de anmält två ledamöter i Marknadsdomstolen för jäv på grund av dessas kopplingar till Den Nya Välfärden. Med anledning av SKL:s överklagande vill Den Nya Välfärden klargöra några punkter.

 • Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

  Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

 • Ny rapport: ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie”

  Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer. Detta framgår i en ny rapport av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

 • Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

 • Vellinge kommun köper tjänster för mångmiljonbelopp i strid med upphandlingslagen

  Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 • Ingen insyn – 89 procent av kommunerna bryter mot lagen

  Sedan den 1 januari 2013 ska alla kommuner årligen pröva om deras bolag följer kommunallagen. Men enligt en granskning av tankesmedjan Den Nya Välfärden struntade uppemot 89 procent av kommunerna i att fatta ett sådant beslut som lagen kräver förra året.

 • Ny bok av Patrik Engellau: Min oro

  Västvärldens rikedom har vuxit fram med hjälp av starka värderingar och institutioner. Men dessa fundament riskerar nu att undergrävas, vilket på sikt hotar både demokratin och välfärden. Hur kan vi då återskapa de värderingar och institutioner som en gång i tiden skapade vårt välstånd? Den frågan ställs i den nya boken ”Min oro”, som släpps idag.