Nyheter

 • Månadens Företagarkrav: Upprätthåll Dublinförordningen

  Gränskontrollerna har inte haft någon effekt. Vi står inför en systemkollaps! Företagarombudsmannen anser därför att Sverige ska upprätthålla Dublinförordningen och återsända asylsökande till det sista landet som passerades på vägen hit. Så tvingar vi EU att dela på ansvaret

 • Så räddar vi Sverige!

  Gränskontrollerna har inte lett till någon minskning av antalet asylsökande. Vi står inför en samhällskollaps. Därför måste vi få EU att dela på ansvaret. Företagarombudsmannen anser att Sverige ska upprätthålla Dublinförordningen och neka inresa till asylsökande som passerat andra EU-länder på vägen hit. Det är dags att kontrollera gränserna på riktigt! Läs våra krav här.

 • Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur-renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.

 • Den Nya Välfärdens tidning är här!

  Tidningen speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Läs den här!

 • Konkurrenskommissionens remiss till regeringens lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

  Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens betänkande om införande av särskilda kontraktsvillkor om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

 • Sverige fällt för olaga statsstöd i EU-domstolens Tribunal

  Vänersborgs kommun köpte i februari 2008 en fastighet för 17 miljoner kronor Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till ett lokalt företag, som i sin tur direkt sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Idag kom EU-domstolen med sin dom.

 • Månadens företagarkrav: Skapa budgetutrymme för fler jobb!

  I dagens ansträngda läge behöver vi skapa nya jobb snabbare än någonsin. Bara företagare skapar nya, riktiga jobb. Regeringen måste därför hitta ett sätt att skapa reformutrymme för att förbättra företagarklimatet. Halvera arbetsgivaravgiften för alla företag med upp till 10 anställda så kan företagarna börja anställa!