Nyheter

 • Magdalena Andersson, dina skattehöjningar försämrar företagarklimatet!

  Sedan din rödgröna regering tog makten har företagens skatter höjts med över 25 miljarder kronor. Man kan tycka att höjningar i den storleksklassen borde räcka till och bli över, särskilt med tanke på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Men du verkar inte dra den slutsatsen. Istället har du aviserat ännu fler skattehöjningar.

 • Konkurrenskommissionen: Göteborgs universitet försökte skräddarsy upphandling

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen kritiseras Göteborgs universitet för att ha för­sökt direktupphandla konsulttjänster i strid mot lagen. De skäl som universitetet anfört för att vända sig till endast ett lokalt företag utgick från en kravställning som var ägnad att särskilt gynna just detta företag, och det är inte tillåtet.

 • Företagarombudsmannen: Stoppa överbeskattningen av bilister

  Regeringens bilfientliga politik slår hårt mot svenska folket. Högre fordonsskatt och indexhöjningar av drivmedelsskatten påverkar både anställda och företagare negativt. Överbeskattningen av bilisterna försämrar Sveriges konkurrenskraft, skriver Den Nya Välfärdens företagsombudsman i Länstidningen i Östersund.

 • Konkurrenskommissionen: Oxelösunds kommun upphandlade i strid mot sina egna krav

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Oxelösunds kommun för att vid en upphandling av flytbryggor ha lämnat uppdraget till en anbudsgivare som inte levde upp till grundläggande krav enligt förfrågnings­underlaget.

 • Konkurrenskommissionen: Stockholms stad struntade i domstolens beslut

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Stockholms stad återigen för sin olagliga direktupphandling av transporttjänster. Denna gång eftersom staden i strid mot domstolens förordnade även tecknat avtal i den olagliga upphandlingen.

 • Annons i Expressen, Kvällsposten och GT

  Lördag den 10 juni annonserar vi i Expressen, Kvällsposten och GT. Annonsen uppmanar regeringen att slopa skattehöjningar som skadar företagarklimatet.

 • Konkurrenskommissionen: Strängnäs kommun missbrukade upphandlingslagen

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Strängnäs kommun för att ha missbrukat upphandlingslagen. Detta genom att avbryta en upphandling på sätt som medfört skada för konkurrensen och de som tidigare lämnat anbud till kommunen.

 • Konkurrenskommissionen riktar allvarlig kritik mot Knivsta kommun: Priset på flyttstädningar måste vara rimligt!

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras två kommunala fastighetsbolag för att ha struntat i sin lagstadgade upphandlingsskyldighet. De avtal som har slutits utan upphandling innebär bland annat att bolagens hyresgäster kan tvingas att betala upp till 20 000 kronor för flyttstädning, mer än dubbelt så mycket som vad som annars är normalt.